Phantom VOD פורטל ה-VOD למדע בדיוני ופנטזיה ��������������דה ����������רא������י���� למד�� בדיוני ו����נ����יה

רשימת הסרטונים

התנגשות בין תרבותית

מרצה: רביב אבירי מתוך פסטיבל אייקון 2017. התנגשות בין תרבויות היא חלק בלתי נפרד מהתפתחותה של חברה. בין שמדובר בחברות נפרדות ובין שמדובר רק בחלקים שונים של אותה חברה, תרבויות מכירות את שכנותיהם באמצעות הייצוגים שלהן. בהרצאה נדגים את המגעים הטעונים בין תרבויות דרך יצירות מדע בדיוני נבחרות, כגון מסע בין כוכבים ופיירפליי. נבחן ייצוגים […]

Posted in | סגור לתגובות על התנגשות בין תרבותית